5555

Projektēšana un elektroapgādes izbūve

SIA “ ELEGRO ir energobūvniecības uzņēmums, kurš nodrošina pilnu elektroapgādes izbūves ciklu no tehniskā projekta izstrādes līdz objekta nodošanai, kā arī nepieciešamības gadījumā veic elektroietaišu apkalpošanu.

Mēs piedāvājam izstrādāt un saskaņot dažādu inženierkomunikāciju projektus - gan iekšējos, gan ārējos tīklus:

  • Vājstrāvu sistēmas:
  • Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas;
  • Apsardzes signalizāciju;
  • Datoru un TV tīklus;
  • Elektroinstalācijas un sadales projektēšana.

Biežāk mums uzdotie jautājumi

 Cik izmaksā tehniskā projekta izstrāde?

Ārējās elektroapgādes tehniskā projekta izstrādes izmaksas sastāda objekta apsekošana dabā, topogrāfiskā plāna uzmērīšana, tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana, rasējumu izstrāde, būvdarbu un materiālu apjomu sastādīšana, projekta saskaņošana (ar zemju īpašniekiem, pasūtītāju, valsts un pašvaldības iestādēm, tai skaitā būvvaldi), kā arī būvprojekta izdruka un pavairošana. Bieži vien tieši saskaņošana veido lielāko daļu izdevumu ārējās elektroapgādes būvprojektiem.

Iekšējās elektroapgādes (zibens aizsardzības, dažādu būvju apgaismojuma, spēka tīklu) būvprojektiem galvenās izmaksas sastāda rasējumu izstrāde un būvprojekta izdruka, un pavairošana, tāpēc šajā gadījumā izmaksas atkarīgas no objekta izmēra un pasūtītāja vēlmēm.

Lai uzzinātu precīzas izmaksas Jums vajadzīgajam projektam, lūdzam, sūtīt projektēšanas uzdevumu/tehniskos notiekumus uz e-pastu [email protected]

 Kas nepieciešams būvprojekta izstrādei?

Projektēšanas process sākas ar projektēšanas uzdevumu. Ārējās elektroapgādes tehniskā projekta gadījumā tie ir tehniskie noteikumi no AS “Sadales tīkls”. Ļoti bieži ir situācijas, kad projektējamais kabelis šķērso trešajām personām piederošus zemes īpašumus, tāpēc pirmprojektēšanas stadijā vēlams saņemt vismaz mutisku piekrišanu kabeļa ierīkošanai no šo zemju īpašniekiem. 

 Cik ilgā laikā tiek izstrādāts tehniskais projekts?

Ārējās elektroapgādes būvprojekts tiek izstrādāts un saskaņots viena līdz sešu mēnešu laikā. Termiņš atkarīgs no tā, vai nepieciešams pieprasīt papildu tehniskos noteikumus no valsts un pašvaldību iestādēm (VAS “Latvijas Valsts ceļi”, VAS “Latvijas dzelzceļš, u.c.), kā arī no objekta atrašanās vietas, tā, piemēram, būvprojektu akceptēšana lielo pilsētu pašvaldībās var aizņemt pat vairākas nedēļas.


Mēs esam sertificēts elektroietaišu projektēšanas uzņēmums, kas izstrādās un saskaņos visās nepieciešamajās instancēs ārējās elektroapgādes un iekšējās elektroapgādes projektus. Ja ir kādi jautājumi, droši rakstiet, zvaniet! Visa kontaktinformācija norādīta sadaļā KONTAKTI.

Pirkumu grozs